Selecteer een pagina

Alliantie Nederland Digivaardig

De alliantie is een ‘startgroep’ van publieke en private partijen die gezamenlijk wil bijdragen aan een inclusieve digitale samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen zo veel mogelijk kan ‘meedoen’ in de digitaliserende samenleving met oog voor digitaal welzijn en digitale balans. De ambitie is; sociale inclusie door digitale inclusie. Dus niet als doel op zich maar om je goed te voelen en te profiteren van een digitale samenleving, zowel op persoonlijk vlak en in sociale contacten als op maatschappelijk- en arbeidsvlak.

Partijen die mee doen werken samen aan een actieplan dat vanaf september 2019 zal worden uitgevoerd.

Maandag 11 maart 2019 Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven

Tijdens de Nationale Werkconferentie komen bestuurders vanuit overheid en bedrijfsleven en experts van diverse achtergronden en generaties voor het eerst bij elkaar om digitale inclusie en digitale vaardigheden te bespreken. Het is een belangrijk moment om samen te formuleren hoe hier als land, organisaties én individuen mee om te gaan. De persoonlijke en professionele inzichten van aanwezigen zijn onmisbaar voor een succesvolle aanpak. Tijdens de middag is er volop ruimte om kennis en ervaring te delen, te luisteren naar onverwachte perspectieven en concrete actielijnen voor de alliantie te identificeren.

Contact

Kwartiermaker ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Lea Bouwmeester

Joyce Martina