Selecteer een pagina

Alliantie Digitaal Samenleven 

Alle mensen in Nederland zijn in staat ‘mee te doen’ in de (digitale) samenleving en voelen zich betrokken en zelfverzekerd bij het maken van keuzes in de digitale realiteit.

Vanuit de behoefte en vragen van mensen sporen we de ‘blinde vlekken’ op en gaan deze gezamenlijk beantwoorden. De publieke private alliantie bestaat uit kennispartijen, bedrijven, overheid en mensen, vooral eindgebruikers, die in allerlei rollen te maken hebben met digitalisering. Er worden 4 thema’s uitgewerkt in een concrete actielijn: 

1. Zorg omgeving

2. Online zaken doen (portalen overheid, onderwijs, bedrijven)

3. Werknemer

4. Sociale omgeving (vrije tijd en rol digitalisering)

   

Maandag 11 maart 2019: Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven

Tijdens de Nationale Werkconferentie komen bestuurders vanuit overheid en bedrijfsleven en experts van diverse achtergronden en generaties voor het eerst bij elkaar om digitale inclusie en digitale vaardigheden te bespreken. Het is een belangrijk moment om samen te formuleren hoe hier als land, organisaties én individuen mee om te gaan. De persoonlijke en professionele inzichten van aanwezigen zijn onmisbaar voor een succesvolle aanpak. Tijdens de middag is er volop ruimte om kennis en ervaring te delen, te luisteren naar onverwachte perspectieven en concrete actielijnen voor de alliantie te identificeren.

Dinsdag 16 april 2019: partnerbijeenkomst Digitaal Samenleven

concept

Contact

Vragen over de alliantie? Deelnemen als partner? Suggesties? Stuur een e-mail naar:

contact@digitaalsamenleven.nl 


Kwartiermaker ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Lea Bouwmeester
en Joyce Martina